W Farrow & Farrow oferujemy wiele korzyści dla biznesmenów z Polski, Francji i innych krajów UE, by mogli oni handlować poprzez średniej wielkości spółki z UK.

Księgowość i outsourcing

Podczas gdy my pomagamy firmom w ich końcowo rocznych zobowiązaniach dotyczących księgowości i raportów finansowych, nasz zespół do spraw outsourcingu skupia się na prowadzeniu ksiąg, rachunkowości zarządczej. konsolidacji i końcowo rocznych sprawozdaniach finansowych. Dodatkowo możemy asystować przy fakturach sprzedażowych, należnościach oraz zarządzaniu ewidencjami dostawców i administracją kadr.
Tam, gdzie potrzebne jest prowadzenie ksiąg, możemy zapewnić Ci nasz własny personel (od młodszych do starszych księgowych), dostosowany do Twoich potrzeb na dowolny czas. Możemy również podjąć się określonych zadań związanych z księgowością, w oparciu o Twoje wymagania.

Audyt i zabezpieczenie

Farrow & Farrow zapewnia audyty sprawozdań finansowych. Są one niezależne, wysokiej jakości i efektywne. Jakość naszych audytów jest zabezpieczeniem dla inwestorów i innych udziałowców co do jakości otrzymywanych przez nich informacji finansowych.
Metodologia naszych audytów jest zgodna z International Standards on Auditing (ISA). Jest to podejście oparte na ryzyku, które bierze wszystkie krytyczne problemy twoich interesów pod uwagę przy przeprowadzaniu audytu. Dostosowujemy również nasze audyty do rozmiarów i rodzaju twojej firmy.
Inne zabezpieczenia  
Zapewniamy naszym klientom raporty zabezpieczeń, które spełniają poszczególne wymogi..

Oszacowanie zwrotu podatku

Czy uważasz zwroty podatku za mylące, marnujące czas i nieporęczne?
Jesteśmy jednym z wiodących pełnomocników podatkowych w UK, zarejestrowanym w  HM Revenue & Customs i pomożemy zgodnie z prawem obniżyć Twoje podatki do niezbędnego minimum.
Udzielimy Ci więcej informacji i wyjaśnień na temat naszej jasnej, bezpiecznej, szybkiej i taniej usługi.

Zarządzanie ryzykiem i zabezpieczenia

Żaden biznes nie jest pozbawiony ryzyka. Niektóre dziedziny biznesu są mniej narażone na ryzyko, inne bardziej. Użycie technologii IT powoduje, że klient jest narażony na różnego rodzaju ryzyko, które może poważnie wpłynąć na przepływ informacji i na inne systemy, które mają kluczowy wpływ na prowadzenie biznesu. W Farrow & Farrow doradzamy co zrobić, aby skutecznie zarządzać ryzykiem biznesowym.
Nasze podejście do udzielania bezstronnych porad jest przedstawione w poniższym haśle:
A   -  awareness - świadomość i rozumienie ryzyka, które może wpłynąć na interesy klienta
D   - develop - rozwiń, przedstaw i zachowaj odpowiednie systemy do redukcji zidentyfikowanego ryzyka
V   - value - wartość dodana poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem
I    - identify - zidentyfikuj aktualne ryzyk przed czasem i dostosuj do niego środki zapobiegawcze
C    - check - sprawdź czy kontrola na miejscu działa i jest efektywna
E    - eliminate - wyeliminuj ryzyko gdziekolwiek jest to możliwe

Podatki

Doradzamy w sprawach podatkowych osobom prywatnym i firmom (od małych rodzinnych przedsiębiorstw do dużych firm). Nasze porady finansowe są dostosowane do potrzeb i celów wszystkich naszych klientów, co pozwoli im wywiązać się z obowiązków podatkowych w terminie, a także zagwarantuje, że podatki będą najmniejsze jak to tylko prawnie możliwe. Wszystko to dzięki dobremu planowaniu i poradom.
Zapewniamy wyliczenia podatków, planowanie i odwołania w dziedzinie:

 • Podatku Dochodowego i Spadkowego
 • Podatku dochodowego od osób prawnych
 • Podatku od zysku
 • Podatku VAT
 • Ulgi z tytułu podwójnego opodatkowania

Mamy dostęp do grupy ekspertów podatkowych, którzy przeprowadzą klienta przez międzynarodowe podatki i ich planowanie. Dodatkowo zapewnią pomoc w razie kontroli HM Revenue & Customs odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych i VAT.

Doradztwo

Oferujemy szeroki wachlarz usług doradczych, od oceny biznesowej do planowania strategicznego. Są one zaprojektowane by osiągnąć lepsze i długotrwałe wyniki. Asystujemy w trakcie pomocy przy uruchomieniu działalności i przeprowadzamy klienta przez różne wymagane procedury i przepisy, by osiągnąć zamierzony cel. Gdy zachodzi taka potrzeba, pomagamy w zdobyciu funduszy oraz w kwestii długów i udziałów. Przygotowujemy biznesplan i inną istotną dokumentację do zaprezentowania, by zainteresować inwestorów i kredytodawców. Używamy modeli prognoz, dostosowanych do rodzaju interesów prowadzonych przez klienta. Tworzymy też punkty odniesienia by zilustrować wyniki prognoz. Przy naszych usługach planowania strategicznego korzystamy z technik upraszczających. Używamy istotnych narzędzi analitycznych przy rozwijaniu i implementacji celów strategicznych.

Finanse firmy i wychodzenie z kryzysu

Finanse firmy to nasza nowa usługa. Naszym celem jest zdobycie zaufania zarówno nowych jak i obecnych klientów, którzy potrzebują porady i wsparcia w tej dziedzinie.
Celem tej usługi jest maksymalizacja wartości firmy naszego klienta. Przyjmujemy metodyczne podejście do pracy od początku do końca. Wymaga to zwrócenia uwagi na kilka czynności, w tym na identyfikację rodzaju biznesu i potencjalnych partnerów w interesach, sprawdzanie należytej staranności, przeprowadzanie ewaluacji, opracowanie i zalecenie odpowiedniej struktury finansowej, asystowanie przy końcowych negocjacjach i dokumentacji prawnej do zakończenia zadania.
Oferujemy niezależną i profesjonalną poradę w zakresie:

 •  Zdobywania funduszy
 •  Wyceny biznesowej
 •  Fuzji i zakupu
 •  Restrukturyzacji
Audyt wewnetrzny

Możemy pomóc firmie osiągnąć cele biznesowe poprzez wprowadzenie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia, oceniającego i poprawiającego efektywność zarządzania ryzykiem, a także procesy kontroli i zarządzania.
Nasze usługi Audytu Wewnętrznego:

 • zapewnią niezależne zabezpieczenie dla Rady, komitetu audytu i zarządu. Będzie się ono skupiało na ocenie efektywności zarządzania, zarządzania ryzykiem i procesów kontrolnych wprowadzonych przez zarząd,
 • zapewnią porady dla zarządu w sprawie zarządzania i kwestiach związanych z ryzykiem i kontrolą, na przykład, kiedy rozpocząć nowe przedsięwzięcie w interesach.
Porada prawna

Doradzamy w sprawach: fuzji i zakupu, pierwszej oferty publicznej, przejęcia, private equity, venture capital, sprawach związanych z długami i udziałami, reorganizacji firmy oraz jej zarządzania i administracji.

Optymalizacja systemów ubezpieczeń społecznych

Optymalizacji używa się tam, gdzie osoby zatrudnione i pracujące na własny rachunek w społeczeństwie podlegają systemowi ubezpieczeń tylko jednego państwa, po to by uniknąć nakładania się na siebie przepisów ustawodawstwa oraz komplikacji, które mogą z tego wyniknąć.
Używa się jej również tam, gdzie osoba podlega ustawodawstwu dwóch państw. Takie przypadki są wyjątkiem od reguły i powinno się je ograniczyć najbardziej jak to tylko możliwe;
Farrow & Farrow może doradzić klientom w UE na temat ich zobowiązań wobec systemu ubezpieczeń społecznych oraz tego, jak zoptymalizować koszty.

Usługi administracyjne dla firm

Farrow & Farrow oferuje szeroki wachlarz usług administracyjnych dla firm:

 • Tworzenie firmy
 • Listę członków
 • Sporządzanie protokołów posiedzeń
 • Zapewnienie zarejestrowanego adresu firmowego
 • Nominacja dyrektorów i udziałowców
 • Otwieranie kont bankowych

Nasi konsultacji oferują poradę w sprawie Prawa Firmowego i innych zagadnień, które mogą wpłynąć na interesy klienta.
Doradzamy naszym klientom jak założyć Spółkę Specjalnego Przeznaczenia za granicą, przy współudziale naszych kontaktów z firm Global Management. Możemy założyć firmę w większości krajów spoza UK i mieć naszych agentów między innymi w Guernsey, na Malcie, Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, w Hong Kongu, na Seszelach i w Mauritius.
Klienci, którzy prowadzą interesy w kilku krajach, mają pełne wsparcie naszych agentów za granicą i otrzymują porady w sprawach międzynarodowych przepisów podatkowych i inwestycji.

Jak zalozyc firme w Anglii

Podjęcie decyzji o założeniu przedsiębiorstwa w Anglii, firmy w Anglii, spółki w Anglii będzie łatwiejsze, gdy będziesz wiedział, ze, jako dyrektor i/lub udziałowiec spółki w UK:

 • nie musisz wnosić żadnego kapitału
 • nie musisz opłacać wysokich składek ZUSw Polsce, w UK składki zaczynają się od 30 zł miesięcznie
 • możesz wypłacać sobie I swoim bliskim kwotę wolna od podatku 59,300 PLN na osobę
 • będziesz mógł wypłacić wysoka dywidendę nie płacąc podatku,
 • spółka pierwszy podatek zapłaci po 20 miesiącachod jej założenia,
 • niemusisz przyjeżdżać do Anglii, aby założyć spółkę,
 • Twoja spółka może mieć rachunek bankowy w polskim banku,
 • Możesz działać jako spółka w UK w praktycznie większości branży w Polsce, marketing, działalność internetowa spedycja , budowlanka a nawet produkcja.
 • Możesz zatrudniać pracowników swojej spółki w Polsce zupełnie legalnie według polskich zasad

 

Zgłoszenie biznesu do rejestracji spółki, rejestracja spółki - firmy w Anglii

 • zgłoś zamiar rejestracji spółki na naszej stronie internetowej
  rejestracjaspolkionline.co.uk 
 • - wybierz pakiet usług zgodny z Twoimi oczekiwaniami,
 • - wypełnij rubryki w zgłoszeniu,
 • - jeżeli spółka ma zostać zgłoszona do podatku VAT to zwróć szczególna uwagę na podanie informacji dotyczących VAT,
 • - nasz konsultant odpowie na Twoje zgłoszenie i potwierdzi warunki rejestracji spółki,
 • - wyślij do nas potwierdzenie zapłaty za rejestracje spółki na adres email:
   info@accountancylondon.co

 

Przykład najczęściej wybieranego pakietu rejestracyjnego przez klientów zamawiających z Polski:

 • Rejestracja spółki w Anglii, pakiet podstawowy: £30.00
 • Zgłoszenie spółki w Anglii, jako pracodawcy: £30.00
 • Użyczenie adresu dla spółki w Anglii na 12m-cy: £150.00
 • Apostille (do otwarcia rach. Bank. W Polsce): £150.00

RAZEM: 360 funtów

 

Przykład najczęściej wybieranego pakietu rejestracyjnego przez klientów zamawiających z Wielkiej Brytanii:

 • Rejestracja spółki w Anglii, pakiet podstawowy: £30.00
 • Zgłoszenie spółki w Anglii, jako pracodawcy: £30.00
 • Zgłoszenie spółki w Anglii na VAT: £50.00

RAZEM: 110 funtów

 

Przykład najczęściej wybieranego pakietu rejestracyjnego Optymalizacja ZUS - IBB

 • Rejestracja spółki w Anglii, pakiet podstawowy: £30.00

RAZEM: 450zł Abonament miesięczny z pełną księgowością

 

OFERTA

Zgodnie ze zmiana polskiego ustawodawstwa mówiącego o możliwości zatrudnienia pracowników przez spółki zarejestrowane na terenie Wielkiej Brytanii  możemy odprowadzać składki  zdrowotno-emerytalne na terenie Zjednoczonego Królestwa.

 

Dzięki temu unikniecie Państwo płacenia podatku dochodowego od działalności w Polsce oraz opłacania ZUS-u .

 

Koszt zarejestrowania spółki w UK oraz rejestracji jako pracodawca  na terenie Polski wynosi jedyne £130 .

 

Koszt użyczenia adresu na terenie Anglii do rejestracji spółki to jedyne £150

 

Dzięki naszym specjalistom unikacie Państwo ponoszenia wysokich składek zdrowotno-emerytalnych jakie daje Wam ZUS oraz wysokiego podatku dochodowego a a także skozystaie z najwyższej kwoty wolnej od podatku w Europie.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji

 

Główne usługi to: - Zakładanie Firm - Usługi związane z zarządzaniem firmą - Zapewnianie dyrektorów z UK - Zapewnianie zarejestrowanego adresu firmy - Zapewnianie adresu handlowego w UK - Otwierani kont bankowych - Rejestracja VAT - Prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgowości - Usługi administracyjne dla firm - Porady w sprawach prawnych i związanych z testamentami - Sporządzanie rachunków i usługi doradcze - Planowanie podatkowe, w tym planowanie podatku od spadku - Doradztwo biznesowe - Inne usługi finansowe.

 

Dlaczego My: jesteśmy biurem księgowym działającymi od 1998r. w Londynie, 32 księgowych zatrudnionych w Firmie. Londyn i dział operacyjny w New Delhi. Nasz personel składa się z doświadczonych osób, wyspecjalizowanych w oferowaniu wysokiej jakości usług naszym klientom z UK, Europy i poza nią. Rozmawiamy biegle w językach: polski, francuski, włoski, rosyjski, hiszpański, hindi, komunikatywnie –niemiecki. Działamy w środowisku Brytyjskiej księgowości. Byliśmy 1-szym biurem rejestrującym polskie firmy w Anglii, Jesteśmy partnerem biznesowym Barclays Bank. To My, jako 1-si przetarliśmy ścieżkę benefitów dla Polaków w UK 15 Lat temu.  Współpracujemy ściśle z HM Revenue & Customs, nigdy nie przegraliśmy żadnej kontroli podatkowej. To My wprowadziliśmy jako pierwsi A1 i optymalizacje ZUS. Zatrudniamy Brytyjskich I Polskich prawników. To do Nas trafiają w końcu wszyscy, którzy są w kłopotach. Nasze ceny są wyliczone na biznes długofalowy. Nie mamy sobie równych w obsłudze spółek Ltd i Offshore. Nasi klienci to społki lotnicze, korporacje przemysłowe, holdingi, itp. Operujemy głownie w UK, Francji, Izraelu, Germany i w Polsce, jak i na całym globie. Zakładamy i rozliczamy spółki offshorowe w Hong Kong, Malta, Delaware, Szeszele. W przypadkach trudnych zatrudniamy PM - Members of Parliament. Nasz slaby punkt: jesteśmy księgowymi, nie sprzedawcami.